همكاري شوراي اسلامي شهرمسجد سليمان با موزه هاي صنعت نفت

شنبه هفتم دي ماه 1398همكاري شوراي اسلامي شهرمسجد سليمان با موزه هاي صنعت نفت

شورای اسلامي شهرمسجدسلیمان با واگذاری ساختمان اين شوراجهت الحاق به محوطه چاه شماره یک مسجد سليمان و ایجادموزه صنعت نفت اعلام آمادگي كرد. 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، درنشست اعضای کارگروه اجرایی موزه اکتشاف،حفاری و تولید صنعت نفت در مسجد سليمان ، با کارگروه گردشگری کمیسیون برنامه ریزی شورای اسلامي شهرمسجدسلیمان ، اين شورا آمادگي خود را جهت واگذاري ساختمان اداري شوراي شهربه منظورایجاد موزه و سالن نمایش اسنادصنعت نفت ، به صورت معاوضه اعلام كرد.
در اين نشست كه وحيد زماني رئیس شوراي اسلامي شهرمسجد سليمان وروح الله جلیلی عضوارشد اين شورا حضورداشتند، برلزوم همكاري هاي بيشتر ميان شوراي اسلامي شهرمسجد سليمان وموزه هاي صنعت نفت تاكيد شد.  
محمدرضا جواهری، مشاورارشد مدیرموزه ها و مرکزاسناد صنعت نفت نيز دراين نشست،  ضمن تشکر از دعوت شورای اسلامي شهرمسجد سليمان ،تعامل سازنده و دوسويه بین متوليان شهرستان و تیم اجرایی مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت را امید بخش تحقق آرزوی دیرینه تکمیل موزه صنعت نفت در نخستین شهر نفتی ایران دانست .
وي ابرازامیدواری کرد : تكميل موزه صنعت نفت در مسجد سليمان ، دررونق اقتصاد گردشگری اين شهرموثر است .
سهراب حسنوند،رییس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان مسجدسلیماننیز که در این نشست حضور داشت از آمادگی  اين اداره برای همکاری بیشتر با مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت خبر داد.
لازم به يادآوري است : ساختمان اداري شوراي اسلامي شهر مسجد سليمان درجوارچاه شماره یک مسجدسلیمان قراردارد.