تفاهمنامه همكاري ميان وزارت نفت و سازمان ميراث فرهنگي امضا شد

چهارشنبه دوازدهم اسفند ماه 1394 تفاهمنامه همكاري ميان وزارت نفت و سازمان ميراث فرهنگي امضا شد

تفاهمنامه همكاري مشترك ميان وزارت نفت و سازمان ميراث فرهنگي به منظور ايجاد بسترهاي مناسب براي احياي ارزش هاي فرهنگي و تاريخي صنعت نفت و استفاده بهينه از توانمندي ها و ظرفيت هاي طرفين براي نيل به اهداف مشترك امضا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران، در اين تفاهمنامه كه به امضاي دكتر سلطاني فر معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و مهندس زنگنه، وزير نفت، رسيده، با تاكيد بر ضرورت توسعه تعامل دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي دولتي در نيل به اهداف مشترك، موارد همكاري ميان دو دستگاه در 20 ماده تدوين شده است.

از جمله موارد همكاري مي توان به زمينه هاي پژوهشي و مطالعاتي تاريخي و باستان شناسي، تبادل تجربيات، اطلاعات، اسناد و مدارك علمي و پژوهشي و كتابخانه اي، كمك به تدوين تاريخ نفت، همكاري در رونق صنعت گردشگري و شناسايي جاذبه هاي گردشگري در اين صنعت، مشاركت و كمك در برپايي موزه نفت، تشكيل كميته تخصصي حمايت از ميراث صنعت نفت، برگزاري جشنواره ها، دوره هاي آموزشي و ... اشاره كرد.

همچنين در اين تفاهمنامه تشكيل يك كميته راهبردي با عضويت مسئولان مرتبط و كارشناسان دو دستگاه با هدف برنامه ريزي، هدايت، پيگيري و نظارت بر اجراي مطلوب تفاهم نامه، پيش بيني شده است.