همكاری های اسنادی وزارت خانه های نفت و امور خارجه گسترش می یابد

چهارشنبه بیست و دوم مرداد ماه 1399همكاری های اسنادی وزارت خانه های نفت و امور خارجه گسترش می یابد

همکاری های اسنادی و پژوهشی مشترک در مراکزاسناد صنعت نفت و وزارت امورخارجه گسترش می یابد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پترومیوزیم ، فرشید خدادادیان،رئیس مرکز اسناد صنعت نفت در بازدید غلامعلی رجبی یزدی سفیر سابق ایران در مجارستان و کارشناس ارشد مرکز اسناد وزارت امورخارجه از مركز اسناد صنعت نفت ،با اشاره به اهمیت اسناد مرتبط با تاریخ نفت در حوزه دیپلماسی،گفت :  تعامل و همکاری مراکز اسنادی با یکدیگر می تواند به روشن شدن نقاط مهمی از تاریخ و پیشینه ما کمک كند و در این زمینه مرکز اسناد صنعت نفت  بنا به دستورکار و تاکید مدیرموزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت،از همکاری و تعامل با تمامی مراکز اسنادی کشور،به خصوص  مرکز اسناد وزارت امورخارجه استقبال می کند.

 

1


سفیر سابق ایران در مجارستان نیز در این بازدید تصریح كرد: دیپلماسی ونفت دو موضوع تاثیرگذار و مرتبط هستند که از جنبه های مختلف دارای اهمیت بوده و زمینه ای مناسب برای همکاری های علمی مراکز اسناد صنعت نفت و وزارت امورخارجه به شمار می آیند .
در این بازدید كه روز سه شنبه 21 مردادماه جاری صورت گرفت ، در خصوص بررسی حوزه های همکاری مشترک وزارت خانه های نفت و امور خارجه بحث و تبادل نظر ودر این زمینه مقرر شد حوزه های دارای قابلیت همکاری های اسنادی و پژوهشی مشترک در مراکزاسناد صنعت نفت و وزارت امورخارجه ، پس از شناسایی و احصاء ، جهت تصمیم گیری اجرایی به مدیران ارشد هر دو مرکز ارائه شود .

 

2

 


لازم به یادآوری است ، کارشناس ارشد مرکز اسناد وزارت امورخارجه از کتابخانه،آرشیو مطبوعات،واحد مرمت و دو گنجینه از گنجینه های اسناد موجود در مرکزاسناد صنعت نفت بازدید كرد  و با روند جمع آوری،مرمت و بازسازی،آرشیو و نگهداری و معرفی جهت انجام کارهای پژوهشی آشنا شد .
رجبی یزدی پس از این بازدید اقدامات انجام شده مركز اسناد صنعت نفت در خصوص آرشیو و مباحث پیرامون آن را مناسب و ارزشمند اعلام كرد.

 

 

4