روز جهاني موزه با شعار "موزه و چشم انداز هاي فرهنگي" گرامي داشته مي شود

سه شنبه بیست و هشتم ارديبهشت ماه 1395روز جهاني موزه با شعار

18 ماه مي (29 ارديبهشت) روز جهاني موزه، امسال با شعار "موزه و چشم انداز هاي فرهنگي" در سرتاسر جهان گرامي داشته مي شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران، روز جهاني موزه با هدف افزايش آگاهي عمومي نسبت به موزه ها و جلب توجه جهاني به اين واقعيت كه موزه ها ابزارهاي مهمي براي تبادل و غناي فرهنگي، توسعه و تفاهم دو جانبه و همكاري و صلح در ميان انسان ها هستند، هر ساله در 18 مي برگزار مي شود.

شوراي بين المللي موزه ها (ICOM) "موزه و چشم انداز هاي فرهنگي" را به عنوان شعار روز جهاني موزه در سال جاري (2016 ميلادي) برگزيده است و ياد آور شده كه كنفرانسي با همين موضوع از سوي اين شورا از سوم تا نهم جولاي (12 تا 19 تير ماه) امسال در شهر ميلان ايتاليا برگزار خواهد شد.

لازم به يادآوري است همه ساله مراكز تاريخي و موزه هاي جهان روز 18 مي يا روزهاي پايان هفته پس از آن و برخي نيز يك هفته كامل را به برنامه ها و فعاليت هايي در ارتباط با موزه ها اختصاص مي دهند.

بنا به همين گزارش در سال 2015 ميلادي بيش از 350 هزار موزه در 145 كشور جهان روز جهاني موزه را با برنامه هاي ويژه اين مناسبت، گرامي داشتند.