فاز اول جابجایی مرکز اسناد و گنجینه‌های صنعت نفت به پایان رسید

پنج شنبه بیست و سوم ارديبهشت ماه 1400فاز اول جابجایی مرکز اسناد و گنجینه‌های صنعت نفت به پایان رسید

در راستای تبدیل ساختمان مرکزی 36 ری به «پارک علم و فناوری صنعت نفت» فاز اول جابجایی مرکز اسناد و گنجینه‌های صنعت نفت طی دو هفته به پایان رسید 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پترومیوزیم، پس از برنامه‌ریزی و تصمیم وزارتی برای تبدیل ساختمان مرکزی۳۶ ری به «پارک علم و فناوری صنعت نفت» و ابلاغ ضرورت جابجایی مرکز اسناد و‌گنجینه‌های صنعت نفت از آن محل به سالن‌ها و فضای اختصاص داده در مجموعه انبارهای بازرگانی کالای نفت، جابجایی مذکور در دستور کار مدیریت موزه‌ها و‌مرکز اسناد صنعت نفت قرار گرفت.

فاز اول این جابجایی، شامل تخلیه و انتقال ساختمان شماره یک اسناد شامل مدارک و اسناد تاریخی پرسنلی کارگری و کارمندی صنعت نفت، اسناد ملی مهندسی، آرشیو کتاب‌ها و مطبوعات نفتی و مخازن  نقشه‌های تاریخی صنعت نفت طی مدت دو‌هفته به ساختمان جدید آرشیو اسناد نفتی منتقل شدند.

در فازهای بعدی این جابجایی، اسناد و‌ منابع مکتوب آرشیوشده و گنجینه فیلم، عکس، نگاتیو و تابلوهای تاریخی صنعت نفت  در ساختمان شماره ۲ اسناد، کتابخانه و ساختمان اداری مرکز در ساختمان شماره ۳ و گنجینه‌های اشیای تاریخی صنعتی نفت به محل جدید منتقل خواهند شد.

photo_2021-05-12_21-56-57