نشريات، كتاب ها و نقشه هاي قديمي توسط پيشكسوت نفتي به موزه نفت اهدا شد

سه شنبه پانزدهم تير ماه 1395نشريات، كتاب ها و نقشه هاي قديمي توسط پيشكسوت نفتي به موزه نفت اهدا شد

سيد نعمت ا.. امام، از پيشكسوتان و پژوهشگران صنعت نفت، تعدادي نشريه، نقشه، كتاب، جزوه هاي كاري و عملياتي و اسناد قديمي مربوط به صنعت نفت را به موزه نفت اهدا كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت، رئيس اسبق بررسي و ارزيابي پروژ هاي برنامه ريزي تلفيقي در مناطق نفتخيز جنوب كه پس از 35 سال خدمت به افتخار بازنشستگي نائل آمده است، اين اسناد و مدارك را جهت حفظ و نگهداري به موزه نفت سپرد تا مورد استفاده پژوهشگران و علاقه مندان به تاريخ صنعت نفت قرار گيرد.

نشريات و كتاب هاي اهدايي توسط امام، غالبا مربوط به دهه هاي 1350 و 1360 خورشيدي است و غالب آنها انتشارات داخلي نفت يا كتابچه ها و جزوات راهنما و دستورالعمل هاي عملياتي است. همچنين تاريخ نقشه هاي كه خارجي و به زبان انگليسي هستند به دهه هاي 1940 و 1950 ميلادي بازمي گردد.

نعمت ا.. امام (1)

امام كه در جمع آوري مجموعه اي تحت عنوان سيماي توانمندي هاي نفت جمهوري اسلامي ايران" در دانشگاه صنعت نفت، مشاركت داشته است مي گويد:"حاصل اين تلاش 13 مجلد و در حدود 3150 صفحه بود كه با عنوان "شركت ملي نفت سي سال پس از انقلاب اسلامي" تهيه شد.

به گفته وي كه اين مجموعه با تلاش شبانه روزي و با استفاده از تجربيات شخصي، سوابق و اسناد گرد آوري و تنظيم شده است كه متاسفانه به دليل مشكلات اداري امكان انتشار آن هنوز ميسر نشده است.