حضور مشاور رئیس جمهور در غرفه موزه ها

دوشنبه بیست و ششم ارديبهشت ماه 1401حضور مشاور رئیس جمهور در غرفه موزه ها

حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در غرفه موزه ها

mini_IMG_8326mini_IMG_8340