حضور مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران در غرفه موزه ها

سه شنبه بیست و هفتم ارديبهشت ماه 1401حضور مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران در غرفه موزه ها

حضوردکتر ناصر مولایی مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران در غرفه موزه ها

mini_IMG_7929mini_IMG_7931