بازدید مشاور مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت از موزه مسجد سلیمان

سه شنبه هفدهم آبان ماه 1401بازدید مشاور مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت از موزه مسجد سلیمان

SAVE_۲۰۲۲۱۱۰۶_۰۹۲۰۵۴SAVE_۲۰۲۲۱۱۰۶_۰۹۰۴۵۹

به گزارش روابط عمومی موزه­ ها و مرکز اسناد صنعت نفت­، در جریان بازدیدی که آقای طلایی مشاور مدیریت موزه­ ها از موزه نفت مسجد سلیمان داشته اند­، ایشان با بیان اینکه موزه نفت مسجد سلیمان دارای ظرفیت بالقوه ای برای جذب تمامی طیف های سنی و تحصیلی است بر استفاده ازکالبدهای آماده اجزای موزه برای توسعه ذی نفعان و بهره برداری صحیح و سریع از این پروژه تاکید کرد.

گفتنی است­، سعید آتشبار رئیس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب استفاده ازظرفیت­های اجتماعی و ایجاد جاذبه های تکمیلی جهت استقبال شایسته علاقمندان به تاریخ شکل گیری و تحولات صنعت نفت و نقش آن در کشور تاکید نمود. وهمچنین بیان نمود که بخش نخست موزه مسجد سلیمان قابلیت راه اندازی و بهره برداری دارد.

درادامه بازدید با همراهی آقایان قاسم صالح مورکانی رئیس روابط عمومی و فرید کاوش مسئول موزه نفت ، گزارشی ازگنجینه ­های نگهداری اشیاء و تجهیزات قدیمی و تاریخی نفت و فعالیت­های این موزه ارائه نمودند.