دكتر كارگر:‌ موزه نفت باور مردم را به اين صنعت دگرگون مي كند

يکشنبه هیجدهم مهر ماه 1395دكتر كارگر:‌ موزه نفت باور مردم را به اين صنعت دگرگون مي كند

نفت يك علم است، يك سياست است، يك موضوع اجتماعي است؛ مقوله اي است كه در جامعه ما بسيار تاثيرگذار بوده و هست، اما متاسفانه اطلاعات و آگاهي مردم نسبت به اين صنعت بسيار اندك است، موزه نفت مي تواند باور و طرز تلقي جامعه ما را نسبت به اين موضوع دگرگون كند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران، دكتر محمدرضا كارگر، مديركل امور موزه هاي كشور با ذكر اين موضوع افزود: "ايران به عنوان نخستين كشور در خاورميانه كه نفت در آن توليد و استخراج شده، همچنين به عنوان كشوري كه از ذخاير عظيم نفت و گاز برخوردار است، جايگاه ويژه اي در صنعت نفت دارد و متاسفانه ما در ايجاد موزه نفت خيلي تاخير داشته ايم و خيلي دير به جرگه كشورهاي داراي موزه نفت مي پيونديم."

دوره آموزشي كاركنان موزه نفت

مديركل موزه هاي كشور كه در جلسه دوره آموزشي كاركنان موزه هاي نفت سخن مي گفت با اشاره به تاسيس موزه نفت براي اولين بار در كشور، تاكيد كرد: "اهميت بعضي اتفاقات به اولين بودن آن است. روزي كه موزه شكل مي گيرد و مردم براي بازديد مي آيند، خواهند پرسيد كه اين موضوع از چه زماني مطرح شد و اولين كساني كه به اين كار اقدام كردند چه كساني بودند. قله ها را افراد بسياري فتح مي كنند، اما آنها كه اولين بار به به قله صعود كرده اند، جايگاه ويژه اي دارند."

عضو شوراي راهبردي موزه هاي نفت، سپس با تاكيد بر اين كه راه اندازي موزه هاي نفت كه در صورت موفقيت راه را براي ديگران باز خواهد كرد، افزود: "اين اقدامي بي سابقه و داراي اهميت زيادي است ولي تلاش و مخاطرات آن بر عهده كساني است كه براي اولين بار پا در اين عرصه مي گذارند. كساني كه براي اولين بار حركت مي كنند، ريسك بيشتري مي پذيرند و پا در عرصه اي مي گذارند كه موضوع براي شان خيلي روشن نيست و مخاطرات اش نامشخص است. اينها هميشه بايد پاسخگو باشند كه كاري كه انجام مي دهند چه نتايج و چه بهره اي دارد و خواهد داشت."

نمايشگاه موزه نفت در شهر ري

مديركل موزه هاي كشور در سخنان خود از مسئولان و كارشناسان موزه نفت خواست كه به اين شغل نه به عنوان يك وظيفه اداري، بلكه به عنوان يك رسالت ملي نگاه كنند و افزود: "تاسيس موزه نفت يك رسالت است و كساني كه براي اولين بار دست به انجام چنين كاري مي زنند، اگر ايمان نداشته باشند مطمئن باشيد كه موفق نخواهند شد."

كارگر با اشاره به دلايل ايجاد موزه نفت گفت: "شايد يك پاسخ اين باشد كه اگر موزه نفت مورد نياز نبود، اين همه كشورهاي اروپايي و آمريكايي و حتي برخي از كشور هايي كه از ابتدا توليد كننده نفت نبودند و يا امروز ديگر توليد كننده نيستند، موزه نفت نداشتند. اين البته پاسخ خوبي است اما همه دليل ايجاد موزه نفت را بيان نمي كند."

وي در ادامه با اشاره به وظايف موزه ها در جوامع امروزي يادآور شد: "پاسخ به اين سوال كه ايجاد موزه نفت چه ضرورتي دارد، به كاركرد موزه در جامعه هاي نوين برمي گردد. خيلي ها معتقدند موزه محصول توسعه و عامل توسعه است و با توسعه ارتباط مستقيم دارد. پر كردن اوقات فراغت مردم يكي از دغدغه هاي جامعه نوين است."

موزه نفت فرانسه 4

وي افزايش آگاهي مردم نسبت به صنعت نفت به عنوان يك صنعت تاثيرگذار در جامعه را از ديگر دلايل ضرورت ايجاد موزه نفت ذكر كرد و افزود: "كافي است از مردم سوال كنيد كه چقدر در مورد نفت اطلاعات دارند و خواهيد ديد كه متاسفانه اطلاعات آنها در مورد نحوه استخراج، شرايط كار در اين صنعت و سختي ها و مسائل مرتبط با آن بسيار اندك است."

كارگر به سرنوشت هاي مختلف كشورهاي نفتخيز، تاكيد كرد: "باور و شناخت درست مردم و مسئولان نسبت به مقوله نفت مي تواند به پيشرفت منجر شود و برخورد غلط با اين موضوع عقب ماندگي را به دنبال خواهد داشت. بسياري از مردم ما اصلا نمي دانند كه نفت در كشورمان يك تاريخ 110 ساله دارد. حتي خيلي از كاركنان نفت هم نمي دانند اولين بار نفت در كجا به دست آمد."

وي به عنوان مثال به بحث صرفه جويي اشاره كرد و افزود: "استفاده درست از انرژي به شناخت درست مردم و نسل جوان از اين موضوع بستگي دارد. موزه شرايطي را به وجود مي آورد كه آدم ها لمس و باور مي كنند كه ذخاير نفت پايان پذير نيست."

حفاري نفت 

كارگر با اشاره به اين كه جوانان ما حتي نمي دانند چند شغل در جامعه وجود دارد و اگر از آنها در اين مورد سوال شود، حداكثر 20 شغل را برمي شمرند، گفت: "اگر دانش آموزان در گردش هاي علمي خود از موزه نفت ديدن كنند، نه تنها ديد آنها نسبت به نفت تغيير خواهد يافت، بلكه با آگاهي و علاقه بيشتري مي توانند براي شغل و زندگي آينده خود دست به انتخاب بزنند."

دكتر كارگر در پايان با اشاره به پيشرفت طرح راه اندازي موزه هاي صنعت نفت در كشور، گفت: "اين حركت طي ماه هاي گذشته به جمع آوري مقدار زيادي آثار با ارزش در حوزه نفت منجر شده است و اكنون وزارت نفت مي تواند اميدوار باشد كه در آينده نه چندان دور موزه هاي مختلف و متنوع نفت به ثمر برسد و جامعه شاهد افتتاح آنها باشد."