حفظ اسناد، مسئولیت تاریخی است/ شناسایی ۱۱ میلیون برگ سند

جمعه هفتم مهر ماه 1402حفظ اسناد، مسئولیت تاریخی است/ شناسایی ۱۱ میلیون برگ سند

به گزارش مدیریت مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت، حسین شاملی، مدیر این مرکز پنج‌شنبه (ششم مهرماه) در نخستین نشست شورای راهبردی مدیریت موزه و اسناد تاریخی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب این نشست را یک فرصت برای همگرایی دانست و اظهار کرد: رویکرد مجموعه دولت سیزدهم و در راس آن رئیس جمهوری توجه به مسائل فرهنگی است.

وی با بیان اینکه ما در ستاد وزارت نفت به‌عنوان یک بازو در کنار مناطق نفت‌خیز جنوب هستیم و دوستان این مناطق ما را به چشم رقیب نبینید، افزود: با این رویکرد اگر به انجام کارها بپردازیم بسیاری از مسائل قابل حل است.

مدیر مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت با اشاره به اینکه تاریخ ایران در ۱۱۵ سال اخیر در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی با نفت گره خورده است و اسناد مهمی در این زمینه ثبت شده است، ادامه داد: معتقدم مدیریت مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت با این حجم از اسناد شناسایی و ثبت شده در ۲ الی سه سال آینده به یکی از هاب‌های پژوهشی کشور تبدیل می‌شود.

شاملی با یادآوری اینکه هم اکنون بیش از ۱۱ میلیون برگ اوراق واجد شرایط میراثی و اسناد تاریخی از سوی مدیریت مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت شناسایی شده و در اختیار این مدیریت است، گفت: این اوراق با توجه به ایجاد فضای اعتماد به این مدیریت از سوی چهار شرکت اصلی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در حال افزایش است.

وی از حفظ اسناد تاریخی به‌عنوان یک مسئولیت تاریخی نام برد و با تأکید بر اینکه برای حفظ  این اسناد نهایت تلاش خود را انجام می‌دهیم، تصریح کرد: مدیریت مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت هم اکنون کارهای مهمی همانند دیجیتال کردن اسناد تاریخی (اسکن یک میلیون برگ تا کنون)، راه‌اندازی سامانه آنلاین برای انتشار اسناد و ...را در دست اجرا دارد.

مدیر مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت بر ضرورت همکاری شرکت‌های اصلی وزارت نفت و تابعه برای همراهی با این مدیریت برای ثبت اسناد تاریخی بیشتر تأکید کرد.