خسرو معتضد در جمع كاركنان موزه نفت

"موزه نفت" يكي از كارهاي بزرگ كشور است

سه شنبه چهاردهم دي ماه 1395

خسرو معتضد، نويسنده و مورخ تاريخ معاصر گفت: "راه اندازي موزه هاي نفت يكي از كارهاي بزرگ كشور است كه زحمات زيادي براي آن كشيده شده و مستندات بسياري جمع آوري شده است. اميدورام اين مدارك به شناخت هر چه بيشتر تاريخ نفت كمك كند."

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران، خسرو معتضد كه در جمع كاركنان موزه نفت سخن مي گفت، افزود: "شركت نفت بدون اغراق يكي از قديمي ترين ساختارهاي اداري اين مملكت است، سازماني كه از سال 1908 (1287) تا حالا دارد كار مي كند و هر ايراني بايد با تاريخ آن آشنا باشد."

معتضد با اشاره به راه اندازي موزه نفت افزود: "شنيدم در 15 نقطه قرار است اين موزه راه اندازي شود كه شروع آن با آبادان است. از اين بابت بسيار خوشحال هستم فكر مي كنم يكي از كارهاي بزرگ اين مملكت در حال انجام است."

وي افزود: "من حدود 250 برگ سند در زمينه تاريخ صنعت نفت، از جمله اصل سند ملي شدن صنعت نفت را جمع آوري كرده ام كه آن را به مسئولان موزه و مركز اسناد صنعت نشان داده ام."

IMG_0116

نويسنده كتاب "خون خاك" با اشاره به اقدامات انجام گرفته در موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، افزود: "زحمات زيادي در مركز اسناد موزه نفت كشيده شده و الان ماه ها است در حال جمع آوري مستندات هستند و شنيده ام كارهاي فوق العاده اي انجام شده است."

نويسنده كتاب 9 جلدي "خون خاك" تاكيد كرد: "شركت نفت و وزارت نفت يكي از اساسي ترين، پايه گذارترين و مهم ترين وزارت هاي دولت و مملكت است. با اين جمله كه يك عده مي گويند اگر نفت نداشتيم، خوشبخت تر بوديم و نفت ما را بدبخت كرد و اگر نفت نبود بيشتر فعاليت مي كرديم، موافق نيستم. خداوند اين نعمت را نصيب ما كرده است. برخي از كشورهاي همسايه ما ار نگاه كنيد نه نفت دارند و نه جزيره. اين ما هستيم كه بايد از اين نعمات به خوبي بهره برداري كنيم و قدرش را بدانيم."

ايرانيان از ديرباز نفت را مي شناختند

معتضد در بخش ديگري از سخنان خود به سابقه ديرين نفت نزد ايرانيان اشاره كرد و گفت: "ايرانيان به شهادت شاهنامه و كتاب هاي مختلف تاريخي مانند سفرنامه ابن حوقل و ديگران، از ديرزمان نفت را مي شناختند. در زبان پهلوي به آن "نپتا" مي گفتند كه عرب ها "پ" را به "ف" تبديل كردند. در اسناد تاريخي موجود است كه وقتي خشايار شاه به ارك آتن حمله كرد، تيراندازان ايراني با تيرهايي كه به نفت آغشته و مشتعل بود به اين شهر حمله مي كردند."

IMG_0129

معتضد تاكيد كرد: "اين در حالي است كه وقتي در سال 1859، در تاتسويل در ايالت پنسيلوانياي آمريكا به نفت رسيدند، قبيله اي به نام سنكا از نفت براي شكم درد استفاده مي كرد و هنوز استفاده از آن براي مصارف روشنايي شناخته شده نبود."

وي افزود: "البته نفت در ايران خودش مي جوشيد و بالا مي آمد و از آن فقط استفاده جنگي مي شد يا براي درمان بيماري هايي مانند بيماري پوستي جرب در شترها. در تاريخ آمده كه وقتي اسكندر به ايران آمد از ديدن نفت و اين كه چنين ماده اي قابل اشتعال است، تعجب كرد."

معتضد همچنين با اشاره به مختصري از تاريخچه صنعت نفت در دوران معاصر، اين صنعت را يكي از حساس ترين، پايه گذارترين و مهم ترين صنايع كشور خواند و افزود: "نفت در مقاطع حساسي از تاريخ اين كشور نقش ايفا كرده است. در جريان جنگ تحميلي فقط 1150 تن از كاركنان شركت نفت در حال انجام وظيفه در پالايشگاه ها، در آبادان، شيراز، ازنا، اصفهان و ... به شهادت رسيدند. من سرگذشت اينها را به همراه گفت و گو با خانواده هاي و خاطرات و نوشته هاي شان در كتابي جمع آوري كرده ام كه اميدوارم به زودي چاپ شود."