کپسول يا قايق نجات

سه شنبه پنجم مرداد ماه 1395کپسول يا قايق نجات
كپسول نجات (4)كپسول نجات (1)
  • قدمت : دهه 1340 خورشيدي
  • محل نگهداری : موزه هاي نفت تهران و آبادان

اين كپسول ها با ظرفيت 14 سرنشين در مواقع اظطراري و هواي طوفاني براي نجات كاركنان سكوهاي نفتي در دريا مورد استفاده قرار مي گرفت. مشابه اين كپسول هاي نجات در حال حاضر تنها در موزه نفت نروژ و موزه دريايي هلند وجود دارد.


آخرین اشیا