جرثقیل گوگرد

سه شنبه پنجم مرداد ماه 1395جرثقیل گوگرد
جرثقيل گوگرد (1)جرثقيل گوگرد (2)جرثقيل گوگرد (3)جرثقيل گوگرد (4)
  • قدمت : دهه 1320 خورشيدي
  • محل نگهداری : اسكله تاريخي آبادان

جرثقیل گوگرد با نیروی بخار کار می کرد و ظرفیت جابه جایی سه تن بار را داشت. این جرثقیل در اسکله شماره هشت آبادان مستقر بود و تجهیزات و قطعات سنگین پالایشگاهی را از کشتی ها پیاده می کرد.


آخرین اشیا