پیمانه فلزی

سه شنبه پنجم مرداد ماه 1395پیمانه فلزی
پيمانه فلزي (1)پيمانه فلزي (2)پيمانه فلزي
  • قدمت : 1340 خورشيدي
  • محل نگهداری : موزه تهران

پیمانه های فلزی در انواع مختلف برای جابه جایی مقادیر مشخصی از سیالات مانند روغن و نفت به کار گرفته می شد.


آخرین اشیا