تلفن انگلیسی

دوشنبه بیست و سوم ارديبهشت ماه 1398تلفن انگلیسی

قدمت: دهه 40 شمسی

محل نگهداری: مخزن اشیاء موزه های صنعت نفت

تلفن قدیمی انگلیسی از جنس فلز و پلاستیک مربوط به دهه 40 شمسی است.


آخرین اشیا