تلفن انگلیسی

يکشنبه بیست و دوم تير ماه 1399تلفن انگلیسی

قدمت: دهه 40 شمسی

محل نگهداری: مخزن اشیاء موزه های صنعت نفت

تلفن قدیمی انگلیسی از جنس فلز و پلاستیک مربوط به دهه 40 شمسی است.


آخرین اشیا