فر خوراک‌پزی

دوشنبه بیست و سوم ارديبهشت ماه 1398فر خوراک‌پزی

قدمت: دهه 50 شمسی

ساخت: آمریکا

محل نگهداری: مخزن اشیاء موزههای صنعت نفت


آخرین اشیا