اتو نفتی

شنبه بیستم مهر ماه 1398اتو نفتی

حدود ۴۰۰ سال پیش از میلاد مسیح، یونانی ها برای لباس های نخی خود اتوی پلیسه را به کار می بردند. نحوه کار آن ها به این گونه بود که در ابتدا باید این اتوها گرم می شدند.

اتو نفتي ، سال ساخت آن مشخص نيست ودر حال حاضر در گنجينه اشياء مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت وجوددارد.


آخرین اشیا