خودرو شهید تندگویان

چهارشنبه دوازدهم شهریور ماه 1399خودرو شهید تندگویان

خودرو پژو متعلق به شهيد تندگويان ، به شماره پلاك : 84921 تهران -22

خودرو شهيدمحمد جواد تندگويان، (وزير نفت جمهوري اسلامي ايران كه به دست عراقي ها به درجه رفيع شهادت نائل آمد .  )
نام خودرو: پژو
سريال توليد : 504 / تيپ:L
مدل : 1975
سال هاي توليد اين مدل : 1968 تا 1983 در اروپا
محل نگهداري : موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران


آخرین اشیا