اپتيموس خوراك پزي

سه شنبه بیست و چهارم دي ماه 1398اپتيموس خوراك پزي

چراغ اپتيموس 4 شعله

چراغ اپتيموس 4 شعله خوراك پزي
مربوط به دهه 1340 شمسي
محل نگهداري : موزه بنزين خانه آبادان 


آخرین اشیا