نمونه کلیشه آرم و علائم هشداردهنده

دوشنبه بیست و یکم مهر ماه 1399نمونه کلیشه آرم و علائم هشداردهنده

كليشه هايي مربوط به آرم و لوگو  شركت هاي BP،  Shell و همچنين تصوير نخل كه آرم شركت نفت انگليس و ايران بوده است .

 

9 نمونه كليشه كه براي حك يا پرس ارم (لوگو) و نوشته هاي "معرفي و هشداردهنده " روي حلب هاي فراورده هاي نفتي قرار مي گرفت .
محل نگهداري :موزه بنزين خانه آبادان


آخرین اشیا