موتور گازوئيلي ماشين رولزرويس

دوشنبه بیست و یکم بهمن ماه 1398موتور گازوئيلي ماشين رولزرويس

موتورگازوئيلي ساخت كشور انگلستان

موتور گازوئيلي ماشين رولز رويس
كارخانه سازنده : رولز رويس موتور
محل ساخت : انگلستان
اين موتور در زمان فعاليت هنرستان حرفه اي آبادان در بحث آموزش و تعميرانواع موتور هاي گازوئيلي كاربرد داشته است .
محل نگهداري : موزه كارآموزان آبادان  


آخرین اشیا