پمپ پدالی آتش نشانی

دوشنبه هفدهم بهمن ماه 1401پمپ پدالی آتش نشانی

                                                                                                         

پمپ پدالی هوا ( Bellows )

نام کارخانه:  Siebe, Gorman & Co. Ltd.

 کشور سازنده:  بریتانیا- لندن

دسته بندی: تجهیزات آتش نشانی - دستگاه های صنعتی 

مواد سازنده: چوب ، چرم ، فلز

  قدمت: اواخر قرن نوزده – اوایل قرن بیستم

این واژه برای کیسه ی انعطاف پذیری که حجم آن از طریق منقبض و منبسط کردن قابل تغییر است به کار برده می شود. این واژه در زبان انگلیسی همیشه به صورت جمع و به عنوان اسم خاص استفاده می شود و در زبان انگلیسی قدیم "کیسه بادکرده" نامیده می شد و ریشه ی کلمه مشخص نمی باشد.

این پمپ برای راندن هوای تازه در کلاه ایمنی با استفده از عملکرد سیستم دمیدن دوگانه به کار برده می شد.بنابر اصل جابجایی مثبت انبساط و انقباض فضای محفظه باعث حرکت جریان هوا می شود.  برای این کار پدال فلزی پمپ به سمت پایین فشرده می شد و با کشیده شدن سیم فنری، هوا به سمت کلاه ایمنی فرستاده می شد. این دستگاه برای وارد شدن به فضاهای پرشده از گازهای سمی ، دود و ... استفاده می شد.

محل نگهداری : موزه بنزین خانه آبادان


آخرین اشیا