مدارک شناسایی و پرسنلی مرحوم ابراهیم بهوندی

يکشنبه دهم مرداد ماه 1395مدارک شناسایی و پرسنلی مرحوم ابراهیم بهوندی
اسناد بهوندي (2)اسناد بهوندي (3)اسناد بهوندي (4)اسناد بهوندي (6)
  • قدمت : سال هاي 1324 تا 1348
  • محل نگهداری : مركز اسناد موزه نفت تهران

كارت شناسايي و اسناد پرسنلي مرحوم ابراهيم بهوندي، كارمند شركت ملي نفت در شركت حفاري جنوب (ستكو)، شامل: کارت بیمه خودرو، کارت شناسایی برای ناحیه آغاجاری و کارت شناسایی تردد ماموریت در کارخانه لوله سازی اهواز.

كارت شناسايي و اسناد پرسنلي مرحوم ابراهيم بهوندي، كارمند شركت ملي نفت در شركت حفاري جنوب (ستكو)، شامل: کارت بیمه خودرو، کارت شناسایی برای ناحیه آغاجاری و کارت شناسایی تردد ماموریت در کارخانه لوله سازی اهواز..


آخرین اسناد