سند درخواست ملاقات سندیکای کارگران خطوط لوله و مخابرات با مهندس تندگويان

يکشنبه بیست و دوم تير ماه 1399سند درخواست ملاقات سندیکای کارگران خطوط لوله و مخابرات با مهندس تندگويان
0004-(null)0003-(null)

 

  •  قدمت: سال 1359
  • محل نگهداری: مرکز اسناد صنعت نفت

درخواست ملاقات هئیت مدیره سندیکای کارگران خطوط لوله و مخابرات با مهندس تندگویان وزیر وقت نفت


آخرین اسناد