نمونه کارت‌های حضور و غیاب کارکنان پالایشگاه آبادان

دوشنبه هفتم خرداد ماه 1397نمونه کارت‌های حضور و غیاب کارکنان پالایشگاه آبادان
1.12.13.13.2
  • قدمت : دهه 1940
  • محل نگهداری : مرکز اسناد صنعت نفت

نمونه کارت‌های حضور و غیاب کارکنان پالایشگاه آبادان


آخرین اسناد