واگذاری امور دامداری شرکت نفت در آبادان

چهارشنبه بیستم تير ماه 1397واگذاری امور دامداری شرکت نفت در آبادان

 

123

  • قدمت : سال 1342
  • محل نگهداری : مرکز اسناد صنعت نفت

 بامداد پنجمین روز خرداد 1287 خورشیدی، وقتی نخستین چاه نفت در میدان نفتون مسجدسلیمان فوران کرد، برگی جدید از تاریخ معاصر ایران ورق خورد. در صد و دهمین سال اکتشاف نفت، برآنیم تا صد و ده سند برگزیده دیده نشده یا کمتر دیده شده در تاریخ نفت را منتشر کنیم

در سال 1342 پیشنهادی از طرف شرکت سهامی شیر استریلیزه خوزستان به شرکت ملی نفت ایران مبنی بر واگذاری قسمتی از امور دامداری شرکت صورت گرفت، شرکت نفت واگذاری این بخش از امور به شرکت مزبور را منوط به برگزاری مزایده عمومی دانست. بخشی از این سند را می‌خوانیم.  

  •  

آخرین اسناد