نامه آبادانی‌ها به مدیر شرکت نفت انگلیس و ایران

يکشنبه بیست و هشتم آذر ماه 1400نامه آبادانی‌ها به مدیر شرکت نفت انگلیس و ایران

قدمت: ۱۳۲۵

محل نگهداری: موزه کارآموزان آبادان

تست

سند پیش رو با قدمتی 75 ساله، نامه درخواست (request letter) اهالی شهر آبادان از مدیریت شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران را روایت می‌کند.

اهالی آبادان در این نامه پس از قدردانی از ساخت پل بهمنشیر، درخواست کرده‌اند تا جاده آبادان تا دارخوین اهواز آسفالت و بهسازی شود. 

تاریخ نامه هشتم دی ماه سال 1325 شمسی ذکر شده است و شرایط آن زمان را به وضوح توضیح می‌دهد.


آخرین اسناد