مدارک و اسناد پرسنلی حیدر دهقانی

يکشنبه دهم مرداد ماه 1395مدارک و اسناد پرسنلی حیدر دهقانی
مدارك حيدر دهقاني (7)مدارك حيدر دهقاني (10)مدارك حيدر دهقاني (6)مدارك حيدر دهقاني (1)مدارك حيدر دهقاني (4)مدارك حيدر دهقاني (2)مدارك حيدر دهقاني (3)
  • قدمت : دهه 1230 تا 1340 خورشيدي
  • محل نگهداری : مركز موزه و اسناد صنعت نفت تهران

كارت شناسايي، كارنامه آموزشگاه فني نفت آبادان، دفترچه راهنماي تكنيكال اسكول، كارت شناسايي پالايشگاه آبادان و ...

كارت شناسايي، كارنامه آموزشگاه فني نفت آبادان، دفترچه راهنماي تكنيكال اسكول، كارت شناسايي پالايشگاه آبادان و ...


آخرین اسناد