مدارک پرسنلی فرنگیس مداح

يکشنبه دهم مرداد ماه 1395مدارک پرسنلی فرنگیس مداح
فرنگيس مداح (1)فرنگيس مداح (3)فرنگيس مداح (4)فرنگيس مداح (2)
  • قدمت : دهه 1330 خورشيدي
  • محل نگهداری : مركز اسناد موزه و صنعت نفت تهران

مدارك پرسنلي فرنگيس مداح كارمند شركت نفت و نخستين فارغ التحصيل زن در رشته پزشكي از دانشگاه جندي شاهپور اهواز.

مدارك پرسنلي فرنگيس مداح كارمند شركت نفت و نخستين فارغ التحصيل زن در رشته پزشكي از دانشگاه جندي شاهپور اهواز.


آخرین اسناد