مجموعه اسناد تاريخي شركت ملي صنايع پتروشيمي در ايران (نخستين سند)

دوشنبه نهم تير ماه 1399مجموعه اسناد تاريخي شركت ملي صنايع پتروشيمي در ايران (نخستين سند)
سند پتروشيميسند توسعه پتروشيمي
  • قدمت : سال 1345
  • محل نگهداری : آرشيو مركز اسناد صنعت نفت

اولين محصول پتروشيمي دنيا در سال 1918 ميلادي به صورت آزمايشگاهي ساخته شد و صنعت پتروشيمي به عنوان يكي از صنايع نوظهور قرن بيستم پا به عرصه وجود گذاشت. دو سال بعد در سال 1920 ميلادي عمل پليمريزاسيون، يعني ساخت مولكول هاي بزرگ از تك ملكول كشف و فناوري توليد مواد از مايعات نفتي و گازي شروع به رشد كرد.

از اين سال به بعد صنايع پتروشيمي در جهان رشد قابل ملاحظه يافت به طوري كه تا سال 1951 تنها در كشور ايالات متحده آمريكا بيش از 90 كارخانه توليد محصولات پتروشيمي شروع به فعاليت نمود. در ايران اولين نهاد صنعتي در زمينه پتروشيمي «بنگاه كود شيميايي» است كه هم اكنون بخشي از «مجتمع پتروشيمي شيراز» است. راه اندازي اين واحد در سال 1337 آغاز شد و در سال 1342 به بهره برداري رسيد. در سال 1343 كليه فعاليت هاي اين بنگاه در قالب سازماني توسعه يافته و تحت عنوان «شركت ملي صنايع پتروشيمي» سازماندهي و اين شركت تاسيس شد.

سند حاضر گوياي نخستين اقدامات در زمينه تبديل تشكيلات «بنگاه كود شيميايي» به «شركت ملي صنايع پتروشيمي» است كه در آن توصيه مي شود از نيروهاي تحصيل كرده ايراني در اين تشكيلات تازه تاسيس حداكثر استفاده به عمل آيد.

اصل اين اسناد در آرشيو مركز اسناد صنعت نفت نگهداري مي شود.

محمد حسن تدريسي

مركز اسناد صنعت نفت 


آخرین اسناد