مجموعه اسناد تاريخي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران (بخش سوم)

سه شنبه دهم اسفند ماه 1395مجموعه اسناد تاريخي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران (بخش سوم)
123
  • قدمت : سال 1346
  • محل نگهداری : مركز اسناد مديريت موزه هاي صنعت نفت

مجتمع پتروشيمي خارك در جزيره خارگ واقع است. اين جزيره با بافتي مرجاني همچون كاسه سنگ پشت از شمال غربي خليج فارس سر از آب بيرون آورده است. جزيره خارگ حدود 57 كيلومتري شمال غربي بوشهر واقع و موقعيت جغرافيايي اين جزيره در 29 درجه و 15 دقيقه اي عرض شمالي و 50 درجه و 29 دقيقه ي شرقي است.

مجتمع پتروشيمي خارك در ابتدا تحت عنوان «شركت سهامي شيميائي خارك» جهت بازيافت پروپان، بوتان، نفت و گوگرد از گازهاي استحصالي چاه هاي حوزه نفتي فلات قاره ايران با مشاركت پنجاه – پنجاه بين «شركت ملي صنايع پتروشيمي» و شركت آمريكائي «آموكو» (AMOCO)با سرمايه اي معادل 900 ميليون ريال تاسيس شد و عمليات ساختمان و نصب آن توسط شركت ژاپني چيودا(CHIYODA)  در اوائل سال 1344 هجري شمسي شروع و در اواسط سال 1348 هجري شمسي به پايان رسيد.

اطلاعات مبسوط در آدرس HTTP: //Khargpetochemical

سند شماره يك: در خصوص ابلاغ موافقتنامه اعتبار عمليات ساختمان و نصب تاسيسات اين مجموعه با شركت چيوداي ژاپن توسط سازمان برنامه در سال 1346 است. اين نامه از سوي صفي اصفيا، مديرعامل وقت اين سازمان برنامه به شركت ملي صنايع پتروشيمي ابلاغ شده است.

سند شماره دو: ابلاغيه مصوبه هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/9/46 باستناد ماده واحد «قانون نحوه خريد ماشين آلات و ساير لوازم براي اجراي طرح هاي مصوب برنامه هاي عمراني كشور» مصوب 24 خرداد ماه سال 1345 توسط شركت ژاپني چيودا  توسط دكتر محمود كشفيان وزير مشاور وقت سازمان برنامه

سند شماره سه: نامه باقر مستوفي مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي به صفي اصفيا  مدير عامل وقت سازمان برنامه.  

محمد حسن تدريسي
مركز اسناد موزه هاي صنعت نفت


آخرین اسناد