مرمت جرثقيل تاريخي اكوان در خرمشهر

دوشنبه یازدهم دي ماه 1396مرمت جرثقيل تاريخي اكوان در خرمشهر

براي تبيين تاريخ نفت -باتوجه به فاصله اي كه از رويدادها گرفته ايم- گاهي بايد دشواري هاي زيادي را تحمل كرد.

در حقيقت نسبتي ميان خود رويداد و زماني كه از آن گذشته است با ثبت و ضبط دقيق رويداد وجود دارد. ما براي آن كه بتوانيم يك رويداد را دقيق ثبت كنيم بايد بتوانيم جزئيات دقيقي را از آن به مخاطب (اعم از پژوهشگر يا مخاطب عادي) ارائه دهيم.

از همين رو انتقال اسناد يا اشياي تاريخي به محوطه محافظت شده موزه اي از اهميتي بسزا برخوردار است تا اصالت آنها بماند و ماندگار شود.

جرثقيل تاريخي اكوان كه در اسكله آبادان قرار دارد، براي انجام عمليات مرمت و بازسازي به يارد شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي خرمشهر انتقال داده شد.

جرثقيل اكوان به وسيله يك شناور كشنده و همراه دو شناوري كه آن را اسكورت مي كردند، به سمت خرمشهر حركت داده شد. اين عمليات سنگين بخشي از اقدام گسترده اي است كه براي ساختن موزه هاي صنعت نفت در آبادان انجام مي شود.

براي بيرون آوردن جرثقيل از گل و لاي و گرفتن درزها و منافذ آن، مدت ده روز وقت صرف شده است. كه نشانگر حجم عمليات پيش روست. جرثقيل اكوان پس از بازسازي به آبادان بازگشت داده مي شود تا به عنوان بخشي از موزه اسكله نفت آبادان در اين شهر به نمايش گذاشته شود.

 بارگيري دو قطعه تاور (دكل) جرثقيل اكوان و انتقال آنها به يارد خرمشهر بخش ديگري از اين عمليات سنگين است. اين دو بخش دكل كه كج شده اند، نورد حرارتي مي شوند و پس از انجام تعميرات لازم در محل اتصال آنها به جرثقيل، جوش داده شده و به شكل اول خود در مي آيند.

به گفته ناظر و مجري موزه هاي نفت آبادان، رسوب زدايي، تخليه گل و لاي، گرفتن درزها و منافذ، سند بلاست، پوشش با رنگ دريايي كه ضد زنگ زدگي و نمك است، و نهايتا رنگ آميزي، از جمله عملياتي است كه قبل از بازگشت جرثقيل اكوان به بارانداز آبادان، روي آن انجام خواهد گرفت.

جرثقيل اكوان در اسكله تاريخي آبادان از جمله تاسيسات قديمي نفت است كه دهه ها نقش مهمي در صادرات نفت كشور داشته و داراي تاريخچه مفصلي است كه آن را به يكي از آثار مهم به جا مانده از فعاليت صنعت نفت كشورمان در يك صد سال گذشته بدل كرده است.

اين جرثقيل به همراه بارانداز تاريخي آبادان، سال گذشته با تلاش هاي مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، به ثبت ملي رسيد و در حال حاضر تلاش هايي براي ثبت آن در فهرست ميراث يونسكو در حال انجام است.

جرثقيل اكوان همچنين در دوران جنگ دوم جهاني در انتقال هواپيماها، لوكومتيوها و ابزارآلات ماشين جنگي متفقين به جبهه روسيه، نقش مهمي ايفا كرد، تا به آنجا كه برخي از تاريخ نگاران آن را عاملي تاثيرگذار در پيروزي بر آلمان هيتلري به شمار آورده اند.

در جريان جنگ تحمیلی، اکوان به دلیل اصابت گلوله‌های توپ در حوالی بارانداز چهار به گل نشست و غرق شد. به اين ترتيب تا مدت ها تنها دكل های آن از آب بیرون بود. پس از آن كه مقدمات آماده سازي بارانداز آبادان به موزه نفت فراهم شد، اين جرثقيل نيز طي يك رشته عمليات توسط پیمانكار از سوی پالایشگاه آبادان، از اعماق آب بیرون كشیده شد.

در طرح موزه اسكله نفت آبادان، بخش هاي مختلفي در نظر گرفته شده است كه جرثقيل اكوان و كمي آن سوتر جرثقيل كوچكتر "گوگرد" به عنوان نمادهاي صنعت نفت ايران و تاثيرگذاري اين صنعت بر تحولات سياسي در جهان معاصر، مورد بازديد مراجعان قرار خواهند گرفت.