ماجراي طلاي سياه ايران (2)

چهارشنبه بیست و هفتم آذر ماه 1398ماجراي طلاي سياه ايران (2)

سيد هاشم هوشي سادات

 

صدور اولين محموله نفت

در سال 1912 ميلادي (1291شمسي) نخستین محموله نفت خام ایران به میزان 43000 تن صادر شد و در سال بعد به 81000 تن رسید . در سال 1914 ميلادي بالغ بر 274000 تن نفت تصفیه شده در تصفیه خانه آبادان صادر شدکه البته قسمت مهم آن را نیروی دریایی انگلستان و متفقین در عملیات جنگی ( با شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 ميلادي ) به مصرف می رساندند .
این تحول زمینه ای شد تا ایران بیش از پیش در مرکز ثقل تحولات قرار گیرد و جریان جنبش های اجتماعی سرزمین مان با نفت گره بخورد .
البته به قول نویسنده کتاب " جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران" پس از استقرار رژیم مشروطه در ایران به سال 1286 و تدوین و تصویب قانون اساسی توسط نمایندگان مردم که برطبق اصل 24 آن ، دادن هر نوع امتیاز و موافقت با کلیه قراردادها و  مقاوله نامه ها منوط به تصویب مجلس شورا بود ، نمایندگان مجلس اول شورای ملی ، به بحث کوتاهی درباره مقررات امتیاز نامه و مواد قرارداد قناعت کردند .
این نکته را نیز باید اذعان كرد که در آن موقع ، اهمیت نفت هنوز آشکار نشده بود و پیشرفت های علمی و فنی برای کاووش نفت و استفاده از آن ، مراحل ابتدایی را طی می کرد ."
قبل از ادامه مطلب ذکر نکته ای در مورد " قرارداد دارسی " مطلوب است .

قرارداددارسي

در قرارداد دارسی که پس از مهر و امضای امین السلطان صدر اعظم و توشیح مظفرالدین شاه وارد مرحله اجرایی شد ، امتیاز اکتشاف استخراج ، حمل و نقل و فروش نفت ایران در سراسر کشور به استثنای 5 ایالت شمالی که عملا بر طبق قراردادهای 1907 و 1915 ميلادي زیر نفوذ روسیه تزاری بود ، به انگلیس واگذار شده بود .
همچنین بر اساس فصل های 8-9-10 و 16 امتیاز نامه ، وی متعهد شده بود که با تاسیس شرکتهایی برای بهره برداری نفت ، معادل 16 درصد از منافع خالص سالیانه خود را به اضافه 20 هزار لیره انگلیسی به صورت نقدی و 20 هزار لیره به صورت برگ سهام به دولت ایران پرداخت کند . مدت قرارداد دارسی 60 سال بود و پس از انقضای دوره امتیاز ، تمام وسایل و ابنیه و ادوات موجود شرکت ، جهت ادامه کار در اختیار دولت ایران قرار می گرفت .
لذا با موفقیت نخستین مرحله اکتشاف در سال 1903 ميلادي ، اولین شرکت بهره برداری با سرمایه 600 هزار لیره تاسیس شد . در حالی که حدود 300 هزار لیره برای اکتشاف تا آن تاریخ هزینه شده بود . به علت سنگینی هزینه ها صاحب امتیاز وارد مذاکره با دریاسالار لرد فیشر فرمانده نیروی دریایی انگلستان شد و در چهارچوب تامین  سوخت ناوگان نظامی بریتانیا ، با واگذاری بخشی از امتیاز نفت ایران در قالب تشکیل شرکت جدیدی به نام " سندیکای امتیازات " ، به ادامه فعالیت پرداختند .

 


                                                                                                     ادامه دارد ...

 

شرح عكس : صادرات اولين محصولات نفتي پالايشگاه آبادان از اسكله بارگيري "الف"(A) ناحيه باوارده جنوبي آبادان - سال 1291 شمسي (1912 ميلادي ) 

 

لينك مرتبط :

content/18/روزی-روزگاری/4329/ماجراي-طلای-سیاه-ایران