نگاهی به آگهی‌های نفتی منتشرشده در روزنامه اطلاعات سال 1308 خورشيدي

يکشنبه بیست و یکم ارديبهشت ماه 1399نگاهی به آگهی‌های نفتی منتشرشده در روزنامه اطلاعات سال 1308 خورشيدي

فاطمه تركچي
كارشناس واحد پژوهش و تاريخ شفاهي مديريت موزه‌ها و مركز اسناد صنعت نفت

 

نفت و مشتقات آن از دير باز در صنايع و بخش هاي مختلف كشور مورد استفاده قرار مي گرفته است و از اينرو درج آگهي هاي مربوط به اين صنعت در جرايد و مطبوعات كشور از سابقه طولاني برخوردار است . در ادامه نگاهي كرده ايم به درج برخي از آگهي هاي نفتي در روزنامه اطلاعات كه در سال 1308 خورشيدي در اين روزنامه به چاپ رسيده است .

 

image003 - Copy

موتور برق نفتی- 10 فروردین (ص6)


image004 - Copy

آگهی شرکت پرس‌آذ نفت- 11 و 12 فروردین (ص4)


image011 - Copy

آگهی اجاق پریموس- 5، 7، 8 و 9 اردیبهشت (ص6 و 4)

 

image030 - Copy

آگهی اتومبیل کم‌مصرف- 15 خرداد (ص2)


image042 - Copy

آگهی اتومبیل‌های کم‌مصرف- 8 تیر (ص6)


image045 - Copy

آگهی اتومبیل کم‌مصرف- 3 امرداد (ص2)


image048 - Copy

آگهی اتومبیل کم‌مصرف- 3 امرداد (ص2)


image080 - Copy

آگهی بنزین پارس- 20، 21، 22 و 23 مهر (ص4)

 

image085 - Copy

آگهی اتومبیل بارکش کم‌مصرف- 24 مهر (ص2)


 

image122

آگهی روغن پارس- 29 و 30 دی (ص4)

 

image115

آگهی روغن و بنزین پارس- 1 و 2 بهمن (ص4)image113

آگهی فروش بنزین در تهران- 3 و 5 بهمن (ص1)