يکشنبه بیست و نهم مرداد ماه 1396 گزارش تصويري گردهمايي نمايندگان موزه هاي نفت در صندوق ها و كانون هاي بازنشستگي سراسر كشور

"گردهمايي نمايندگان موزه هاي نفت در صندوق ها و كانون هاي بازنشستگي سراسر كشور" 21 و 22 مرداد ماه در تهران برگزار شد.


مشكلاني در گردهمايي موزه نفت

يكي از پيشكسوتان و نمايندگان موزه هاي نفت، پيشنهادات و نظرات خود را با مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در ميان مي گذارد.


بازديد نمايندگان از سعد آباد

نمايندگان موزه هاي نفت در حاشيه اين گردهمايي از كاخ سعد آباد در تهران بازديد كردند.


كلاس آموزشي نمايندگان نفت

برگزاري كلاس هاي توجيهي و آموزشي از ديگر برنامه هاي تدارك ديده شده براي اين گردهمايي بود.


نعمت الهي در ميان نمايندگان موزه نفت

حضور دكتر اكبر نعمت الهي، مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در جمع صميمي پيشكسوتان و نمايندگان موزه هاي نفت.


اهداي جايزه به نماينده برگزيده

در حاشيه اين گردهمايي از نمايندگان موزه هاي نفت در كانون بازنشستگي شيراز، به عنوان نماينده فعال تقدير به عمل آمد.


نمايندگان موزه نفت در گنجينه اشيا

بازنشستگان و پيشكسوتان حاضر در اين گردهمايي از نمايشگاه  گنجينه اشياء موزه نفت بازديد كردند.


ميز دكتر اقبال

ميز منسوب به مديرعامل شركت ملي نفت قبل از انقلاب اسلامي در گنجينه اشياي موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت


بازديد پيشكسوتان از مرمت اسناد

بازنشستگان و پيشكسوتان همچنبن از مركز اسناد موزه هاي صنعت نفت ديدن كردند.


بازديد پيشكسوتان از مركز اسناد نفت

نمايندگان موزه هاي نفت با چگونگي حفظ و مرمت اسناد و مدارك نفتي آشنا شدند.


بازديد نمايندگان موزه از مركز اسناد

بخش آرشيو اسناد از ديگر قسمت هايي بود كه مورد بازديد قرار گرفت.


بازديد از مركز اسناد

اين گردهمايي با بازديد از نمايشگاهيي تصاوير و اسناد برگزيده در مركز اسناد صنعت نفت پايان يافت.


عكس ها: مسلم عباسي
مهناز سليماني