يکشنبه هشتم بهمن ماه 1396 گزارش تصویری حضور موزه های نفت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی انرژي کیش

غرفه موزه نفت

بيطرف در نمايشگاه كيش

عكس يادگاري در غزفه موزه

كودك در غرفه موزه

نعمت زاده در نمايشگاه كيش

مصاحبه در غرفه موزه

كودك و موزه نفت

بازديد از نمايشگاه كيش

راهنما در غرفه كيش

ميهمان خارجي غرفه موزه

نادر طالب زاده در نمايشگاه كيش

تقدير از غرفه موزه

غرفه موزه صنعت نفت