يکشنبه پنجم فروردين ماه 1397 گزارش تصويري بازديد نوروزي از

"موزه بنزين خانه آبادان" در دومين نوروز از زمان گشايش اين موزه با استقبال خوب مردم آبادان و گردشگران رو به رو شد.


توضيح راهنما در بنزين خانه

توضيحات راهمنا در ابتداي ورود گردشگران به موزه


بازديد از كلاژ تصاوير

بازديد از تابلويي كه تاريخ صنعت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در تصاويري كه كنار هم كلاژ شده اند، نشان مي دهد.


بازديد از مخرن هاي قديمي

بازديد از مخازن قديمي پرچي در محوطه "موزه بنزين خانه آبادان"


بازديد از نازل ها در بنزين خانه

بازديد از تابلوها و ادوات و ابزارهاي صنعت پالايش و پخش مانند نازل هاي پمپ بنزين


بازديد از انواع پمپ ها

بازديد از انواع پمپ هاي بنزين از قديمي ترين ها تا جديدترين ها در محوطه بيروني "موزه بنزين خانه آبادان"


بازديد نوروزي بنزين خانه

كارشناس موزه توضيحات لازم را در مورد تاريخچه پمپ ها به بازديد كنندگان ارائه مي دهد.


نوروز و بازديد از بنزين خانه

بازديد از چراغ ها و ظروف قديمي در "موزه بنزين خانه آبادان"


بنزين خانه آبادان

جايگاه بازسازي شده "موزه بنزين خانه آبادان" كه تاريخ تاسيس آن به سال 1306 خورشيدي (1927 ميلادي) بازمي گردد.


عكس يادگاري در موزه بنزين خانه

گرفتن عكس يادگاري بازديد كنندگان با خودرورهاي قديمي پالايش و پخش در "موزه بنزين خانه آبادان"


اتوبوس تور به بنزين خانه

اتوبوس هايي كه از سوي شهرداري آبادان براي انتقال تورهاي گردشگري به نقاط ديدني اين شهر و از جمله "موزه بنزين خانه" اختصاص داده شده است.


بازديد از خودروهاي قديمي

تعدادي ديگر از خودروهاي قديمي صنعت پخش كه در محوطه "موزه بنزين خانه آبادان" به نمايش درآمده اند.


بنزين خانه نوروز 97