شنبه هفدهم فروردين ماه 1398 گزارش تصویری بازيد نوروزي از

موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان كه در محل آموزشگاه فني و حرفه اي اين شهر راه اندازي شده است، در نخستين نوروز پس از گشايش، با استقبال خوب خانواده هاي صنعت نفت، شهروندان آباداني و گردشگراني از ساير نقاط كشور رو به رو شد. پيشتر در مورد استقبال از اين موزه در ايام نوروز و نمايشگاه "هنر چيدماني دستكش ها" كه همزمان با تعطيلات نوروزي در اين موزه برپا شد، مطالب و تصاويري را در سايت درج كرديم. آنچه در پي مي آيد تصاوير برگزيده اي از استقبال نوروزي بازديد كنندگان از اين موزه است كه از نظرتان مي گذرد:


بازديد نوروزي از كارآموزان

حضور در كارگاه هاي كارآموزان

بازديد از كارگاه هاي اصلي آموزشگاه فني و حرفه اي و تجهيزات قديمي به نمايش درآمده


بازديد از دكورهاي كارآموزان

بازديد نوروزي

بازديد از سالن هاي اصلي و بخش هاي مختلف كارگاهي


بازديد از اتاق هاي كارآموزان

بازديد نوروزي از آموزشگاه حرفه اي

بازديد نوروزي از اسناد كارآموزان

بازديد از اتاق هايي كه در آن اسناد و مدارك مربوط به آموزشگاه فني و حرفه اي و تاريخ نفت به نمايش گذاشته شده است


هفت سين كارآموزان

نوروز آموزشگاه حرفه اي

هفت سين در محوطه بيروني موزه كارآموزان


ديدار از كارآموزان

پيشكسوتان در كارآ»وزان

حضور خانواده هاي نفتي و پيشكسوتان براي بازديد از موزه كارآموزان


بازديد نوروزي از كارآموزان آبادان