چهارشنبه ششم آذر ماه 1398 اراده ، تلاش و پيگيري در راه اندازي موزه هاي صنعت نفت کشور

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پترو ميوزيم ، با شكل گيري مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در دي ماه سال 1392 به دستور مهندس زنگنه وزير نفت ، روند راه اندازي موزه هاي صنعت نفت به صورت جدي در كشور فراهم آمد و نخستين موزه صنعت نفت در دي ماه سال 1395 با عنوان "موزه بنزين خانه آبادان "در اين شهر گشايش يافت و در معرض ديد عموم قرارگرفت . پس از آن با تلاش هاي صورت گرفته از سوي مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت دومين موزه صنعت نفت ، در نخستين ماه زمستان سال 1396 در شهر آبادان با عنوان "موزه كارآموزان آبادان " به صورت رسمي افتتاح شد و مورد استقبال مخاطبان و علاقه مندان قرار گرفت . بر اين اساس روند رو به رشد راه اندازي موزه هاي صنعت نفت در كشور ادامه يافت و اينبار موزه صنعت نفت در پايتخت ايران با عنوان "موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران "در يكم تيرماه سال جاري به بهره برداري رسيد .در هر حال حاضر راه اندازي موزه هاي صنعت نفت در شهر هاي مسجد سليمان ، كرمان ، مشهد و اهواز در دست اقدام قراردارد كه با جديت هرچه تمام از سوي مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در حال پيگيري است .  در ادامه تصاوير مربوط به موزه هاي صنعت نفت در شهر هاي آبادان و تهران را  ملاحظه مي كنيد .


17موزه بنزين خانه آبادان


18

موزه بنزين خانه آبادان


20190930_181252

موزه بنزين خانه آبادان
 


20

موزه بنزين خانه آبادان
 


IMG_3683

موزه بنزين خانه آبادان (عكس: عليرضا شكاري )


IMG_3656

موزه بنزين خانه آبادان (عكس: عليرضا شكاري )

 

IMG_3701

موزه بنزين خانه آبادان ( عكس: عليرضا شكاري )
 


20190930_174159

موزه بنزين خانه آبادان


28

موزه بنزين خانه آبادان


0

موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان


1

موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان


2

موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان


3

موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان


4

موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان

5

موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان

5-1

موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان

5-3

موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان

6

موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان

7موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان

8موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان


10موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان


15موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان

 

ا پمپ بنزین دروازه دولت مجتبی محمدقلی تیر 98 (3)

موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران ( عكس : مجتبي محمدقلي )


30موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران ( عكس : مجتبي محمدقلي )


31موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران ( عكس : مجتبي محمدقلي )

32موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران ( عكس : مجتبي محمدقلي )


MMOJ4681موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران ( عكس : مجتبي محمدقلي)

MMOJ4728موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران ( عكس : مجتبي محمدقلي )


37موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران ( عكس : مجتبي محمدقلي)


1 (2)
موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران ( عكس : مجتبي محمدقلي )