يکشنبه بیست و پنجم مهر ماه 1395 آشنايي با مركز اسناد موزه هاي صنعت نفت


آشنايي با بخش هاي مختلف مركز اسناد موزه هاي صنعت نفت
 

IMG_0474

اسناد شناسايي شده و واجد ارزش نگهداري، ابتدا وارد بخش ضدعفوني و تنظيف اسناد مي شوند تا از طريق آزمايش هاي قارچ شناسي، تشخيص ميكروب و سنجش اسيديته، مشخص شود از چه ماده اي و به چه مقدار بايد براي عمليات ضدعفوني آنها استفاده شود. 

 

IMG_0485

سپس اسناد در دستگاه هاي مخصوص به طور كامل ضد عفوني شده تا پس از دسته بندي، كدگذاري و اسكن، جهت نگهداري به مخازن انتقال داده شوند.

 

IMG_0491

شرايط مخازن به گونه اي است كه نوسانات دما، رطوبت و نور تحت كنترل قرار گرفته تا كمترين آسيب ممكن به اسناد و مدارك وارد شود.

 

IMG_0505

اسناد مرتبط با دفاع مقدس و نقش وزارت نفت در دوران جنگ تحميلي از جمله بخش هاي است كه تا كنون در آن حدود 40 هزار سند شماره شده كه 14 هزار سند اسكن و 4000 سند هم كاربرگ نويسي شده است.

 

IMG_0521

در بخش ديداري و شنيداري، نگاتيوها، فيلم ها و اسلايدهاي قديمي، از مراحل مختلف كشف، استخراج،  و توليد و توزيع نفت و فرآورده هاي آن گردآوري شده است.

 

IMG_0532

در واحد كتابخانه و نشريات بيش از2000 عنوان كتاب، اعم از ترجمه و تاليف، مرتبط با موضوع نفت- به جز كتاب هاي حوزه فني نفت- همچنين ده ها نشريه كه از دهه 1320 به بعد در نفت منتشر شده، شناسايي شده و در حال گردآوري است.

 

IMG_0515

يكي از منابع ارزشمند كتابخانه تخصصي تاريخ صنعت نفت، جزوات و گزارش هايي كه در اين صنعت تهيه شده است؛ مطالبي كه هر چند در هيچ كتاب يا در مجله اي چاپ نشده، اما گاه ارزش و اعتبار آنها كمتر از مطالب انتشار يافته نيست و حاوي اطلاعات ارزشمندي است.

 

IMG_0622

بخشي از اسناد شناسايي شده در نمايشگاهي كه در مركز اسناد برپا شده به نمايش گذاشته شده است. از جمله اسناد مكاتباتي، اسناد حقوقي،  دستورالعمل ها، تصاوير تاريخي و ...

 

IMG_0619

براي نمونه مي توان به نامه وزير انرژي الجزاير به وزير نفت ايران در مورد سرنوشت شهيد تندگويان اشاره كرد كه ضمن تاكيد بر پيگيري موضوع از طرف الجزاير به واكنش دولت عراق نيز در اين زمينه اشاره شده است.

 

IMG_0551

اين اسناد و مدارك مورد استفاده پژوهشگران، نويسندگان و توليد كنندگان آثار هنري قرار گرفته و تا كنون و فيلم هايي بر اساس آنها ساخته شده است.