يکشنبه بیست و چهارم بهمن ماه 1395 گزارش تصویری

گزارش تصویری نمایشگاه عکس ها و اسناد ساختمان شرکت ملی نفت، نخستين آسمان خراش ايران

(روز اول)

photo_2017-02-13_11-07-45

photo_2017-02-12_14-52-23

photo_2017-02-12_14-50-43

photo_2017-02-13_11-12-15

photo_2017-02-12_14-51-28

photo_2017-02-12_14-50-59

photo_2017-02-13_11-11-45

photo_2017-02-12_14-50-03