چهارشنبه چهارم اسفند ماه 1395 گزارش تصويري بازديد از

گزارش تصويري بازديد مردم از موزه بنزين خانه آبادان از افتتاح تا امروز

photo_2017-02-23_12-22-32

photo_2017-02-23_12-21-48

photo_2017-02-23_12-27-09

photo_2017-02-23_12-28-25

بازديد دانش آموزان مدارس آبادان

photo_2017-02-12_08-37-02

photo_2017-02-23_12-27-41

بازديد دانشجويان دانشگاه علوم و فنون بصره

photo_2017-02-23_12-24-20

photo_2017-02-23_12-24-15

photo_2017-02-23_12-23-21

بازديد خبرنگاران رسانه هاي جمعي

photo_2017-02-23_11-20-02

بازدید سفیر تاجیکستان و رئیس سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)

photo_2017-02-23_12-21-56

يادداشت يك بازديد كننده در دفتر يادبود موزه