دوشنبه نهم اسفند ماه 1395 گزارش تصويري بازديد مدير موزه هاي نفت از بيمارستان مسجد سليمان

در بازديد دكتر نعمت الهي، مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، از بيمارستان نفت مسجد سليمان، مقرر شد كل مجموعه اين بيمارستان موزه تلقي شود

20170225_114201

هيچ ساخت و ساز جديدي در مجموعه بيمارستان نفت مسجد سليمان، بدون هماهنگي كارشناسان موزه نفت انجام نمي شود

20170225_105759

تا كنون بسياري از تجهيزات و اشياء قديمي اين بيمارستان ثبت شده و مورد حفاظت قرار گرفته اند

20170225_114445

بناي كليه ساختمان هاي اين بيمارستان از سوي كارسناس مرمت بنا، آسبب شناسي شده و گزارشي ارائه مي شود

20170225_111148

هيچ گونه تعميراتي بدون مشورت كارشناسان مرمت صورت نمي پذيرد

20170225_112214

اشياء قديمي ديگر بهداشت و درمان صنعت نفت از سراسر كشور به اين مجموعه منتقل مي شود

20170225_113115

بخشي به عنوان گنجينه (مخزن) در نظر گرفته مي شود، با تعيين امين اموال رسمي و تحويل و تحول از سوي مديريت موزه هاي صنعت نفت

20170225_114601

انبار قديمي و تمامي بخش هاي قديمي به همان صورت اوليه مرمت شده و باقي مي ماند

20170225_110631

هيچ اثر و تاسيسات منصوب مثل نيمكت ها، بويلرها، تاسيسات برقي، پايه هاي چراغ و ... از جاي شان جا به جا نمي شوند

20170225_112952

كليه اشياء باقي مانده و ثبت نشده اين بيمارستان اعم از منقول، غيرمنقول، منصوب، غيرمنصوب، آشكار و ناآشكار و ... با بررسي و ثبت مجدد مي شود

20170225_111550

چند سالن قديمي براي كار نمايشي در مراحل اوليه در نظر گرفته مي شود

20170225_112356

اين مجموعه در زمان كار به يك موزه- بيمارستان تبديل مي شود كه هم كاركرد موزه اي و هم بيمارستاني داشته باشد

20170225_112326

كليه آثار ثبت نشده در اين بيمارستان بررسي و ثبت مي شوند

20170225_115442 - Copy

مجلدي از پرونده هاي پزشكي و سوابق بيماران در بيمارستان نفت مسجد سليمان كه سابقه مدارك موجود در آن به دهه 1960 ميلادي و قبل از آن مي رسد

20170225_115109

اسناد قديمي و ارزشمند موجود در بايگاني راكد اين بيمارستان با فوريت به مركز اسناد مديريت موزه هاي نفت منتقل مي شود

20170225_111619