ربع قرن تلاش/ مرور 25 سال فعاليت هاي آغازين شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

چهارشنبه دهم آبان ماه 1396ربع قرن تلاش/ مرور 25 سال فعاليت هاي آغازين شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

مولف: زينب جعفري

ناشر: روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

اسفند 1395

448 صفحه

در مقدمه كتاب "ربع قرن تلاش" چنين مي خوانيم: "سازمان هاي دولتي در ايران، علي رغم وظايف سنگين و دستاوردهاي سترگي كه معمولا در زمينه زيرساخت و ارائه خدمات به جامعه دارند، صاحب تاريخ مدوني از فعاليت هاي خود نيستند. سوابق خدمات آنان معمولا زير كوهي از اسناد و اوراق ثبت فعاليت هاي جاري روزانه دفن مي شود كه گاه حتي قابل استخراج نيست..."

در ادامه نويسنده با اشاره به فرارسيدن بيست و پنجمين سالگرد تاسيس شركت ملي پالايش و پخش و درك نياز به حفظ و ثبت تاريخچه و گذشته اين شركت و اقدام به تهيه كتاب حاضر، مي افزايد: "كار را با اين ايده محوري شروع كرديم كه تاريخ شركت را بر اساس خلق يك تاريخ شفاهي به روايت هفت مدير عامل شركت و همچنين گزارش فعاليت ها و دستاوردهاي كاركناني كه در طول ربع قرن پروژه هاي زيرساختي و خدماتي شركت را خلق و مديريت كرده اند، در يك مجلد گرد آوريم."

در بخش نخست اين كتاب تحت عنوان "زايش يك اَبَر شركت" به تصويب اساسنامه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در پايان دهه 1370 اشاره شده و مفاد آن به طور مختصر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

"هفت روايت" بخش بعدي كتاب است كه فعاليت ها و عملكرد شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي را طي يك ربع قرن از نگاه مديران عامل اين شركت روايت مي كند. اين بخش با اردشير فتحي نژاد، كه از خرداد ماه 1373 تا مهر 1375، مديرعاملي شركت ملي پالايش و پخش را بر عهده داشته، آغاز مي شود.

ربع قرن تلاش

* "هفت روايت" بخش نخست اين كتاب است كه فعاليت ها و عملكرد شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي را طي يك ربع قرن از نگاه مديران اين شركت روايت مي كند.       


وي در مطالب خود به شرايط شكل گيري اين شركت در حالي كه صنعت نفت در دوران بازسازي پس از جنگ تحميلي به سر مي برد، اشاره دارد: "جنگ تازه تمام شده بود. شرايط توليد و توزيع تناسب نداشت و توزيع سخت بود. همه پالايشگاه ها، خطوط انتقال و تلمبه خانه ها آسيب ديده بودند و بازتاب اين كمبود و مشكلات به شركت ملي نفت ايران برمي گشت... نمايندگان مجلس هم بيشتر بر روي نيازهاي موكلينشان تمركز مي كردند كه اكثر اين موارد مربوط به پالايش و پخش مي شد."

سيد كاظم وزيري هامانه، محمد آقايي تبريزي، محمد رضا نعمت زاده، سيد نورالدين شهنازي زاده، عليرضا ضيغمي و عباس كاظمي، ديگر مديران عامل شركت ملي پلاليش و پخش فرآورده هاي نفتي نفتي هستند كه در كتاب "ربع قرن تلاش" با آنها گفت و گو شده و خاطرات و ديدگاه هاي شان به رشته تحرير درآمده است.

بخش بعدي كتاب "كارنامه يك كشت 25 ساله" به سير تحولات شركت پالايش و پخش در آينه آمار اختصاص داده شده است. در اين بخش يادآوري شده كه حدود 98 درصد از انرژي مورد نياز كشور با مصرف فرآورده هاي نفتي تامين مي شود و شركت پالايش و پخش نقش مهمي در اين زمينه دارد.

"بازشناسي يك هلدينك" كه به داشته هاي اين شركت و سير تحولات خصوصي سازي در آن مي پردازد؛ "شاهرگ حيات" كه بخش پراهميت خطوط لوله و مخابرات نفت را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد؛ "پالايش، شعله ناميرا" كه به معرفي پالايشگاه هاي كشور مي پردازد؛ "حلقه ارتباط" كه عملكرد شركت ملي پخش را مورد بررسي قرار مي دهد؛ و بالاخره "نيم قرن با مهندسان ايراني نفت" كه شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت در آن معرفي مي شود، ديگر بخش هاي كتاب "ربع قرن تلاش" را تشكيل مي دهد.