نفت در گذر زمان (از پیدایش تا جنگ تحمیلی)

شنبه بیست و چهارم مرداد ماه 1394نفت در گذر زمان (از پیدایش تا جنگ تحمیلی)

کتاب نفت در گذر زمان با ارائه تصاویری دیدنی از مقاطع حساس تاریخ نفت در ایران، فرازهایی از وقایع مهم مرتبط با صنعت نفت را در سه بخش پیدایش نفت، ملی شدن صنعت نفت و جنگ تحمیلی به مخاطب عرضه می کند.

در مقدمه کتاب با عنوان "گزارشی کوتاه از چالشی یک صد ساله" تاریخچه صنعت نفت ایران به طور اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش ذیل عناوینی چون: چگونه نخستین میدان نفتی خاورمیانه کشف شد؟ تشکیل شرکت نفت انگلیس و ایران، رضاخان و درگیری او با مسئله نفت، جنگ جهانی دوم، نهضت ملی شدن صنعت نفت و... خواننده با فرازهای تاریخی صنعت نفت ایران آشنا می شود.

تصاویر بخش اول کتاب که عمدتا از آرشیوهای صنعت نفت گردآوری شده، بعضا در نوع خود بی نظیر است و در کمتر منبعی می توان به چنین تصاویری دست یافت. ضمن این که توضیحی کوتاه در ذیل هر تصویر، به همراه تاریخ گرفته شدن عکس، اطلاعات قابل توجهی را به مخاطب عرضه می دارد. ترجمه شرح عکس ها به انگلیسی از دیگر امتیازات کتاب است.

در بخش نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز مخاطب از خلال تصاویر با رویدادهای مهم این دوره و شخصیت های اثرگذار در این مقطع از تلریخ ایران آشنا می شود. از جمله این تصاویر می توان به نمایی از پایین کشیده شدن تابلوی شرکت نفت انگلیس و ایران در تهران و تعویض تابلوی سردر شرکت نفت انگلیس و ایران با تابلوی شرکت بریتیش پترولیوم در لندن اشاره کرد.

بخش سوم، یعنی جنگ تحمیلی و نفت، به جز چند تصویر از مقطع ابتدای جنگ، عمدتا شامل تصاویر رنگی است که آن را از دوبخش قبل متمایز می سازد. اسامی عکاسان این بخش نیز در ابتدای کتاب آورده شده است. خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و تلاش ها برای بازسازی صدمات وارده و جبران خسارات از جمله موضوعات تصاویر این بخش را تشکیل می دهد.

نفت در گذر زمان در مجموع می تواند به عنوان یک کتاب مرجع و تخصصی نفت مورد استفاده پژوهشگران، تاریخ نگاران و علاقه مندان صنعت نفت قرار گیرد.