کارگران نیروگاه تمبی

دوشنبه بیستم شهریور ماه 1396کارگران نیروگاه تمبی

كارگران كم سن و سال شركت نفت انگليس و ايران در ديوارچيني اطراف ساختمان نيروگاه برق تمبي در مسجد سليمان (تير ماه 1329 خورشيدي. جولاي 1950 ميلادي)