جزیره خارگ؛ نماد مقاومت

شنبه یکم مهر ماه 1396جزیره خارگ؛ نماد مقاومت

تاسيسات، اسكله ها و مخازن نفتي جزيره خارگ، بيش از 2800 بار در جنگ تحميلي مورد تهاجم دشمن قرار گرفتند.