آموزش بهداشت در مسجدسلیمان

چهارشنبه دوازدهم مهر ماه 1396آموزش بهداشت در مسجدسلیمان

آموزش بهداشت در محله های مسجدسلیمان، دهه 1340 خورشيدي

انتخاب و شرح عكس: سكينه كاووسي حيدري