احداث تلمبه خانه تمبي

دوشنبه یکم آبان ماه 1396احداث تلمبه خانه تمبي

احداث تلمبه خانه  نفت تمبی در سال 1289 خورشيدي (1910 میلادی)

عكس از مركز اسناد صنعت نفت